Søknad og opptak

Folkehøgskolene har ikke søknadsfrister. Det kan likevel lønne seg å søke før 1. februar, for alle som søker før denne datoen vil bli behandlet likt. 

Søk om plass ved Ringebu folkehøgskule

Vi tar opp elever fra 1. februar og helt fram til skolestart. Det er såkalt rullerende opptak, hvilket betyr at vi tar opp elever etter fortløpende etter at de har søkt om plass på skolen.

Svar på søknaden

Vi starter opptaket 1. februar. Har du søkt innen denne datoen, får du svar på om du har kommet inn i midten av februar.

Har du søkt etter 1. februar, får du svar i løpet av to uker.

Lurt å søke tidlig

Folkehøgskolene har aldri vært mer populære enn det de er nå. Det betyr at det kan være lurt å søke tidlig om du ønsker plass på en bestemt linje.

Opptakskrav

Opptaksvilkårene er at du er over 18 år per 1. januar i skoleåret. Gjennomsnittsalderen er ca. 19 år.

Karakterene dine er ikke viktige

Folkehøgskolene tar ikke opp elever på bakgrunn av karakterene fra videregående skole. Faktisk trenger du ikke ha fullført videregående skole for å begynne på folkehøgskole.

I stedet ser vi på motivasjonen din for å søke deg til linjen.

Fortell om sider ved deg selv som vi bør være oppmerksomme på. Ingen er perfekte – og folkehøgskolen er nettopp et sted du kan vokse uansett hva ditt utgangspunkt er.