ALT INKLUDERT!

Hos oss er ALT INKLUDERT du trenger ikke kalkulator for å finne ut hva skoleåret koster. Prisene er inkl. kost og losji, undervisningsmateriell, ekskursjoner m.m. og studieturer.

Google Streetview

Skoleåret

Skolestart: søndag, 20. august 2017.

Stipend og lån kan du søke om hos Statens lånekasse for utdanning.
Informasjon om dette finner du på: www.lanekassen.no 

Skoleåret 2017/2018 koster:

Hos oss er ALT INKLUDERT du trenger ikke kalkulator for å finne ut hva skoleåret koster. 

Kost, losji, materialer, ekskursjoner og studieturer,
er med i totalkostnaden kr. 107.000 – 112.000. 

Tillegg for enkeltrom: kr 5000,- for året.
Opptaksgebyr: kr 2000,- (refunderes ikke). 

Prisene er inkl. kost og losji, undervisningsmateriell, ekskursjoner m.m. og studieturer. Det sendes ut mer informasjon om tidspunkt for frammøte, årsplan, hva slags utstyr du bør ta med m.m. i god tid før skolestart. Skolen tar forbehold om endring i pris.

Skiheiskort er inkludert i prisen for idrettslinjene. Elever på Street Art og Reiseliv kan jobbe under World Cup i Kvitfjell for å få heiskortet gratis, eller til redusert pris. 

Vi håper det har gitt deg lyst til å gå et år på Ringebu Folkehøgskule. Er du over 18 år og motivert for et år "utenom det vanlige", så er du velkommen til oss! Du vil bli behandlet som den voksne person du er, med retter og plikter innen skolemiljøet. I skoletida må du møte til alle timer og opplegg skolen står for. Fritida styrer du selv, og du får derfor egen nøkkel til internatet du bor i. Miljøet ved skolen er avhengig av at alle tar del i den sosiale prosessen skoleåret er. Vi minne om reglementet som du skriver under på når du søker om skoleplass.

Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet har godkjent vår skoledokumentasjon, og det betyr at du ved fullført/ godkjent skoleår får 2 konkurransepoeng.

VELKOMMEN MED SØKNAD!

RINGEBU FOLKEHØGSKULE        Vekkomsv. 13, N-2630 Ringebu    E-post: ringebufhs@oppland.org    Tlf: (+47) 61 28 43 60.